AKTUALNOŚCI
FIRMOWE

FIRMA

Talex partnerem Mashape Inc.

Talex S.A. podpisał umowę partnerską z amerykańską firmą Mashape Inc. (San Francisco), która rozwija produkt Kong. Kong to oprogramowanie realizujące funkcje API Gateway / API Middleware klasy enterprise. Jest stosowane w małych, jak również największych na świecie firmach, jako niezbędny komponent skalowalnej, mikroserwisowej architektury oprogramowania, w którym występuje podział na tzw. front-end oraz back-end, a komunikacja oparta jest o RESTful API. Dzięki sygnowanej umowie partnerskiej, Talex S.A. może dostarczać pełen wachlarz usług developerskich oraz wsparcia technicznego dla Klientów, dla których takie wsparcie jest niezbędne z uwagi na krytyczność systemów lub wymogi uregulowane przez prawo.

Nasze produkty na platformie ABC Data Cloud

ABC Data ogłosiła premierę swojej platformy chmurowej - ABC Data Cloud. Umożliwia ona resellerom zarejestrowanym w systemie ABC Daty oferowanie ich klientom usług w modelu: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) oraz Disaster Recovery-as-a-Service (DraaS). Istotą platformy jest sprzedaż dopasowanych do potrzeb klientów pakietów usług rozliczanych w dogodny dla klienta sposób. W chmurze dystrybutora dostępna jest m.in. oferta Talex obejmująca trzy produkty: TALTAX, Talex Cloud Plaform oraz Protectmail.

Praktyki dla studentów Collegium da Vinci

Rozpoczęliśmy współpracę z Collegium da Vinci - najstarszą, niepubliczną uczelnią w Poznaniu - w zakresie praktycznego kształcenia studentów kierunku Informatyka. Efektem tej współpracy jest wspólnie opracowany program praktyk i stażu, podnoszący kompetencje studentów oraz absolwentów uczelni jako przyszłych pracowników firm informatycznych. Już od pierwszego semestru studenci będą mogli wykorzystywać wiedzę zdobytą na uczelni w konkretnym środowisku biznesowym naszej firmy, uczestnicząc w pracach poszczególnych działów i zespołów projektowych, spotkaniach biznesowych oraz realizując konkretne zadania. Zdobyte w ten sposób doświadczenia z pewnością ułatwią podjęcie decyzji o dalszej specjalizacji.

Talex Partnerem Advanced w Red Hat

Talex,  będący partnerem biznesowym głównego lidera i dostawcy rozwiązań open source firmy Red Hat,  uzyskał status Red Hat Advanced Business Partner. Jest to potwierdzenie  ścisłej współpracy z Red Hat w tworzeniu rozwiązań klasy Enterprise oraz aktywnego udziału TALEX S.A. w  dynamicznie rozwijającym się rynku oprogramowania typu Open Source. Dzięki tej współpracy nasi klienci otrzymują dostęp do komplementarnych rozwiązań dla swojej infrastruktury i systemów informatycznych.

Nowy projekt dofinansowany ze środków UE

20 marca 2017 r. Zarząd Talex SA podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu Spółki pt. "Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego". Dofinansowanie zostało udzielone Spółce w wyniku przeprowadzonego konkursu dla Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski". Więcej.

TALEX partnerem DELL EMC

W wyniku zeszłorocznego połączenia Dell i EMC, zaistniała konieczność integracji dotychczasowych programów partnerskich obu firm. W nowych programach zastosowano bardzo wymagające kryteria a dotychczasowi partnerzy, w tym TALEX, mieli 6 miesięcy, aby dostosować się do nowych reguł. W nowym partnerskim programie Dell EMC dla dostawców rozwiązań TALEX zyskał poziom Gold.  Status ten został nam przyznany w zakresie: Data Protection, Server, Storage. Uczestnictwo w programie pozwoli nam m.in. podnosić konkurencyjność na rynku IT w tych obszarach.

Statuetka Hipolita dla TALEX

TALEX S.A. zdobył Statuetkę Hipolita w XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług o Certyfikaty „Najlepsze w Polsce” za wieloletnią kompleksową usługę w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania infrastruktury IT oraz w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania na światowym poziomie. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Wręczenie statuetki miało miejsce na uroczystym zakończeniu Konkursu, które odbyło się 24 listopada 2016 r. w Sali Lubrańskiego, w gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod honorowym patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – dr Zofii Szalczyk.

TALEX modernizuje infrastrukturę sieciową BZWBK

W ubiegłym roku Talex został wybrany przez BZWBK do przeprowadzenia modernizacji infrastruktury sieciowej banku. Projekt obejmuje m.in. instalację routerów i przełączników Huawei w placówkach banku oraz jednoczesne wprowadzenie telefonii IP. Więcej o realizacji projektu oraz korzyściach z jego wdrożenia czytaj tutaj

TALEX OPEN 2016

Talex kolejny raz został sponsorem tytularnym 17. już edycji Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie Talex Open 2016. W dniach 20 - 28 sierpnia na kortach AZS Poznań rozgrywane były mecze tenisowe z udziałem 67 uczestników z całego świata. Zwycięzcą turnieju Talex Open 2016 został Hindus Sumit Nagal.

TALEX członkiem założycielem PDCA

Polish Data Center Association to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się przetwarzaniem danych. Celem związku jest ochrona interesów polskich ośrodków przetwarzania danych, działania informacyjne i edukacyjne, a także wpływ na procesy legislacji w zakresie sektora usług IT. Przewodniczącym Rady Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych został prezes Talex SA Janusz Gocałek.

Projekt "Utworzenie Centrum IT" zakończony!

Talex otrzymał z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju oficjalną informację o uznaniu projektu pt. Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi, za zakończony. Wszelkie kwestie formalne i rozliczeniowe zostały zamknięte. Projekt realizowaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 Działanie 4.5, Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Infrastruktura wykonana w ramach tego projektu jest użytkowana od 30 czerwca 2015 r.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln