Projekt "Utworzenie Centrum IT" zakończony!

Talex otrzymał z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju oficjalną informację o uznaniu projektu pt. Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi, za zakończony. Wszelkie kwestie formalne i rozliczeniowe zostały zamknięte. Projekt realizowaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 Działanie 4.5, Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Infrastruktura wykonana w ramach tego projektu jest użytkowana od 30 czerwca 2015 r.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln