Raport bieżący nr 22/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)

Raport bieżący nr 22/2017

Data sporządzenia: 2017-11-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu kwartalnego Talex S.A. za III. kwartał 2017 roku (SA-Q3 2017), ustalony na 29 listopada 2017 r. , uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2017 r.

 

 

 

 

Raport bieżący nr 21/2017: Zawarcie umowy z PKO BP S.A.

Raport bieżący nr 21/2017

Data sporządzenia: 2017-11-07

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy ramowej z dnia 6 listopada 2017 r., z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego. W ramach przedmiotowej umowy Spółka otrzymała zamówienie, którego szacowana wartość netto, wyrażona w walutach wymienialnych, w przeliczeniu na polskie złote stanowi kwotę 6,9 mln PLN.

 

 

 

 

Raport bieżący nr 20/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Raport bieżący nr 20/2017

Data sporządzenia: 2017-10-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 12 października 2016 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2016) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, wynosi netto 4,78 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2016 roku, o wartości netto 460 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.

 

 

 

 

Raport bieżący nr 19/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Raport bieżący nr 19/2017

Data sporządzenia: 2017-09-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 19 maja 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 13/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,91 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z września 2017 roku, o wartości netto 370 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

 

 

 

Raport bieżący nr 18/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)

Raport bieżący nr 18/2017

Data sporządzenia: 2017-09-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego Talex S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku (SA-P 2017), ustalony na 1 października 2017 r. , uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 września 2017 r.

 

 

Raport bieżący nr 17/2017: Zawarcie umowy z TERG S.A.

Raport bieżący nr 17/2017

Data sporządzenia: 2017-08-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z TERG S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 11 sierpnia 2017 r. z TERG S.A. z siedzibą w Złotowie. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Szacowana wartość netto umowy, wyrażona w walutach wymienialnych, w przeliczeniu na polskie złote stanowi kwotę 4,9 mln PLN.

 

 

 

 

Raport bieżący nr 16/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Raport bieżący nr 16/2017

Data sporządzenia: 2017-08-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie 12 miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,18 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z września 2016 roku, o wartości netto 115 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

 

 

 

Raport bieżący nr 15/2017: Sprostowanie Raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr 15/2017

Data sporządzenia: 2017-07-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Sprostowanie Raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. dokonuje sprostowania Raportu bieżącego nr 7/2017, dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, odbytym w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2017 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Jacek Klauziński posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 46,72% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Andrzej Rózga posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 46.72% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Robert Fiołek posiadający 101.800 akcji, z których przysługuje 101.800 głosów, co stanowi 6.36% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 2,99% ogólnej liczby głosów.

 

 

Raport bieżący nr 14/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 14/2017

Data sporządzenia: 2017-05-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 30 maja br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Spółka korzystała z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 r. i na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 30 czerwca 2016 r. i na dzień 31 grudnia 2016 r. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Raport bieżący nr 13/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Raport bieżący nr 13/2017

Data sporządzenia: 2017-05-19

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 21 grudnia 2016 roku (publikacja raportu bieżącego nr 21/2016) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,99 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z kwietnia 2017 roku, o wartości netto 172 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.

 

Raport bieżący nr 12/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)

Raport bieżący nr 12/2017

Data sporządzenia: 2017-05-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Talex S.A. za pierwszy kwartał 2017 roku  (SA-Q1 2017), ustalony na 30 maja 2017 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2017 r.

Talex S.A., Talex S.A.