ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-09-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana termimu przekazania raportu półrocze

Treść raportu:

Zarząd TALEX SA informuje, że dokonuje zmiany terminu (podanego w Raporcie bieżącym nr 5/2001) przekazania do publicznej wiadomości Raportu półrocznego (SA-P).

Raport półroczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 1 października 2001 r.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln