ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-10-19

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wyniki finansowe za III kwartał 2001 r

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o złożeniu w dniu 19 października 2001 r. do Urzędu Statystycznego w Poznaniu sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od poczatku roku do końca III kwartału 2001 r. - F-01/I-01, zgodnie z powyższym sprawozdaniem Spółka osiągnęła po III kwartałach roku 2001 następujące wyniki finansowe:

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 58.949,3 tys. PLN
  • zysk na działalności operacyjnej 743,2 tys. PLN
  • zysk brutto 960,1 tys. PLN
  • zysk netto 713,8 tys. PLN

RRM par. 4 ust. 1 pkt. 33

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln