ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-12-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z Krajowym Urzędem Pracy

Treść raportu:

Zarząd TALEX SA informuje, że w dniu 5 grudnia br. Spółka podpisała umowę z Krajowym Urzędem Pracy w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych o łącznnej wartości netto 361,4 tys. PLN. Umowa przewiduje kary umowne do wysokości 30% wartości umowy oraz możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości przedmiotu umowy.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln