ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 62/2001

Data sporządzenia: 2001-12-21

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Realizacj umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 19 grudnia br. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu kolejnego pekietu roboczego (załącznika) do umowy z dnia 8 maja br. (Raport bieżacy nr 23/2001). Pakiet będzie obowiązywał przez okres trzech lat. Przedmiotem pakietu jest dostawa usług informatycznych o łącznnej wartości netto 3,561,5 tys. PLN. Zakres kar umownych jest zgodny z zapisami określonymi wskazaną umową główną.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln