ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-05-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacje dodatkowe do Raportu rocznego za 2004 rok.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A., przekazuje uzupełnienie informacji zamieszczonych w Raporcie rocznym (SA-R) za rok 2004 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 13 kwietnia br.

Załączniki:

document RB 2005 11 uzup SA R 2004 (55 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln