ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-06-20

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że dniu 20 czerwca br. Rada Nadzorcza, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 11 maja br. sporządziła tekst jednolity Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu został sporządzony z uwzględnieniem wszystkich dokonanych i zarejestrowanych zmian redakcyjnych oraz ustaleniem ciągłości numeracji zapisów Statutu.

Załączniki:

pdf Statut TALEX v18 05 2005 jedn (138 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln