ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2008

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 15/2008: Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Obrony Narodowej 26-05-2008
Raport kwartalny SA-Q 05-05-2008
Raport bieżący nr 12/2008: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 22 kwietnia 2008 r. 22-04-2008
Raport bieżący nr 13/2008: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 22-04-2008
Raport bieżący nr 14/2008: Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki 22-04-2008
Raport bieżący nr 11/2008: Zawarcie umowy na dostawy rozwiązań informatycznych 18-04-2008
Raport bieżący nr 9/2008: Sprostowanie pomyłki pisarskiej w Raporcie rocznym (SA-R) 08-04-2008
Raport bieżący nr 10/2008: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 22 kwietnia 2008 r. 08-04-2008
Raport roczny SA-R 07-04-2008
Raport bieżący nr 8/2008: Raport dotyczący stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego 07-04-2008
Raport bieżący nr 7/2008: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 03-04-2008
Raport kwartalny SA-Q 27-03-2008
Raport kwartalny SA-Q 27-03-2008
Raport bieżący nr 5/2008: Informacja o przekazaniu skorygowanego Raportu kwartalnego SA-Q4 2007 27-03-2008
Raport bieżący nr 6/2008: Zawarcie umowy znaczącej z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. 27-03-2008
Raport bieżący nr 4/2008: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r. 25-03-2008
Raport bieżący nr 3/2008: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 18-01-2008
Raport bieżący nr 1/2008: Terminy przekazywania raportów okresowych 15-01-2008
Raport bieżący nr 2/2008: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. 15-01-2008
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln