ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-06-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Dom Maklerski na rzecz Spółki funkcji animatora emitenta. Umowa będzie obowiązywać od 16 czerwca 2008 r.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln