ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-11-14

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 24 lipca 2008 roku (publikacja raportu bieżącego nr 24/2008), Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5.051 tys. PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z dnia 8 sierpnia 2008 roku o wartości netto 382 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń teleinformatycznych.

Jednocześnie, Spółka informuje, że od dnia 1 stycznia 2008 roku łączna wartość obrotów z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w tym obrotów wynikających z realizacji umów wieloletnich, o których Spółka informowała w poprzednich raportach, na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 23.876 tys. PLN netto.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln