ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-12-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie drugiego okresu rozliczeniowego programu opcji menedżerskich

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. odbytego w dniu 22 kwietnia 2008 r., określiła uczestników programu opcji menedżerskich (Raport bieżący nr 16/2008) w drugim okresie rozliczeniowym oraz liczbę akcji przeznaczonych dla uczestników programu. Na potrzeby realizacji drugiego okresu rozliczeniowego programu, po spełnieniu określonych w regulaminie warunków, Spółka wyemituje nie więcej niż 110.000 akcji. Zaproponowana przez Radę Nadzorczą cena emisyjna akcji emitowanych w ramach drugiego okresu rozliczeniowego wynosi 1 PLN za akcję.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln