ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-12-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 14 grudnia 2011 r.

z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego o wartości netto 2,2 mln PLN.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości należnego wynagrodzenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln