ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2013-03-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 r. Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z oczywistą pomyłką pisarską w tytule i w treści Raportu bieżącego nr 10/2013 Zarząd Talex S.A. przekazuje ponownie w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 25 kwietnia 2013 r.

Załączniki:

pdf RB10 ogloszenie WWW 25IV2013 tlx1 (203 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln