ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2013-08-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A., o której informowała w raporcie bieżącym nr 5/2011. Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu umowy o dodatkowe usługi. Nowe usługi świadczone będą przez Spółkę przez okres 5 lat a ich wartość w tym okresie szacowana jest na kwotę brutto 3,1 mln PLN.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln