ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2014-11-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 6 grudnia 2013 roku (publikacja raportu bieżącego nr 41/2013) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,46 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2014 roku, o wartości netto 921 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln