ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 2/2016

Data sporządzenia: 2016-01-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2016 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 (2016) 16.05.2016
  • SA-Q3 (2016) 14.11.2016

raport półroczny:

  • SA-P (2016) 31.08.2016

raport roczny:

  • SA-R (2015) 21.03.2016

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że:

zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) - dalej Rozporządzenie, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za II. kwartał 2016 roku,
zgodnie z treścią §102. ust. 1. Rozporządzenia i w związku z określeniem odpowiednio terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r., na dzień publikacji niniejszego Raportu Spółka nie zamierza przekazywać raportu kwartalnego za IV. kwartał 2015 roku.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln