ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 13/2016

Data sporządzenia: 2016-07-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie dwunastu miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Terg S.A. z siedzibą w Złotowie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,60 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2016 roku, o wartości netto 3,43 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln