ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 9 sierpnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,9 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z listopada 2017 roku, o wartości netto 79 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln