Działamy odpowiedzialnie
Dla naszej kultury organizacyjnej bardzo istotne są relacje z pracownikami,
odpowiedzialne działania ekologiczne oraz społeczne.

Uznajemy społeczną odpowiedzialność naszego przedsiębiorstwa (corporate social responsibility, CSR) i realizujemy ją w czterech obszarach obejmujących: działania biznesowe, relacje z pracownikami i kulturę organizacyjną firmy, jej wpływ na środowisko oraz działalność społeczną. W każdym z tych obszarów podejmujemy konkretne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa.
 • dbamy o odpowiedzialne relacje w łańcuchu dostaw (dostawcy, podwykonawcy, klienci, konsumenci, inne firmy);
 • wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji;
 • stosujemy się do Dobrych Praktyk GPW;
 • bierzemy udział w projektach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na poszukiwanie innowacji;
 • stosujemy się do zasad uczciwej konkurencji określonych w Kodeksie Etyki oraz Zasadach Ładu Korporacyjnego;
 • staramy się zapewnić warunki pracy umożliwiające osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
 • dbamy o przyjazną atmosferę w miejscu pracy;
 • oferujemy pozapłacowe świadczenia dla pracowników;
 • dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewniamy przyjazne zaplecze socjalne;
 • oferujemy wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego (szkolenia);
 • eliminujemy wszelkie arbitralne i dyskryminujące praktyki zwalniania;
 • nasze budynki spełniają wymogi energooszczędności;
 • do ogrzewania wykorzystujemy gaz i odnawialne źródła energii: baterie słoneczne, pompę ciepła oraz ciepło odzyskane z energii wytwarzanej przez urządzenia IT;
 • oszczędzamy wodę dzięki wykorzystaniu szarej wody z opadów;
 • efektywnie zarządzamy energią wykorzystywaną w Data Center;
 • inwestujemy w ekologiczne auta hybrydowe oraz elektryczne;
 • segregujemy, złomujemy i utylizujemy odpady zgodnie z obowiązującym prawem;
 • wspieramy uczelnię Collegium DaVinci w Poznaniu, przyznając stypendia najlepszym studentom informatyki;
 • wspieramy uczelnie wyższe oraz szkoły średnie w tworzeniu programu nauczania przedmiotów informatycznych;
 • przeciwdziałamy cyfrowemu wykluczeniu najmłodszych uczniów, przekazując szkołom sprzęt komputerowy; w okresie pandemii przekazaliśmy sprzęt do zdalnej nauki dla dzieci z poznańskich szkół;
 • jesteśmy sponsorem tytularnym turnieju tenisowego – Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski w tenisie TALEX Open;

Działalność charytatywna

Oprócz inicjatyw podejmowanych w ramach działalności społecznej, bezpośrednio wspieramy potrzebujących, uczestnicząc regularnie w zbiórkach charytatywnych. Każdego roku bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka, dwa razy w roku organizujemy zbiórkę żywności i odzieży dla potrzebujących rodzin oraz dokonujemy zakupu sprzętu medycznego dla chorych dzieci.

Blog

Jesteśmy
członkiem
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem