Statuetka Hipolita dla TALEX

TALEX S.A. zdobył Statuetkę Hipolita w XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług o Certyfikaty „Najlepsze w Polsce” za wieloletnią kompleksową usługę w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania infrastruktury IT oraz w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania na światowym poziomie. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Wręczenie statuetki miało miejsce na uroczystym zakończeniu Konkursu, które odbyło się 24 listopada 2016 r. w Sali Lubrańskiego, w gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod honorowym patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – dr Zofii Szalczyk.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln