Praktyki dla studentów Collegium da Vinci

Rozpoczęliśmy współpracę z Collegium da Vinci - najstarszą, niepubliczną uczelnią w Poznaniu - w zakresie praktycznego kształcenia studentów kierunku Informatyka. Efektem tej współpracy jest wspólnie opracowany program praktyk i stażu, podnoszący kompetencje studentów oraz absolwentów uczelni jako przyszłych pracowników firm informatycznych. Już od pierwszego semestru studenci będą mogli wykorzystywać wiedzę zdobytą na uczelni w konkretnym środowisku biznesowym naszej firmy, uczestnicząc w pracach poszczególnych działów i zespołów projektowych, spotkaniach biznesowych oraz realizując konkretne zadania. Zdobyte w ten sposób doświadczenia z pewnością ułatwią podjęcie decyzji o dalszej specjalizacji.

Specjaliści Talex S.A. oraz kadra dydaktyczna Collegium da Vinci podjęli wyzwanie opracowania innowacyjnego projektu współpracy biznesu i uczelni, którego zadaniem jest także stałe podnoszenie atrakcyjności lokalnego rynku usług edukacyjnych i teleinformatycznych. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie studentom dostępu do praktycznej strony biznesu.

Dlaczego Collegium da Vinci? Pragnęliśmy nawiązać współpracę z uczelnią, dla której proces dostosowywania programu nauczania do bieżących potrzeb i wymagań rynkowych oraz nieustannych zmian w technologiach teleinformatycznych jest istotną częścią dbałości o wysoki poziom kształcenia. W Collegium da Vinci spotkaliśmy ludzi pełnych pasji, otwartych na zmiany i doskonale rozumiejących współczesne realia życia gospodarczego.

Szczegóły związane z projektem znajdują się na stronie Collegium da Vinci.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln