PROJEKTY UE

FIRMA

Talex realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

 

Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy TALEX S.A., na podstawie których określona i zweryfikowana zostanie koncepcja architektury systemu decyzyjnego. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie demonstracji prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r., a jego zakres obejmować będzie zakup niezbędnej infrastruktury oraz przeprowadzenie badań przemysłowych.

Produktem projektu będzie prototyp systemu decyzyjnego tzw. system hybrydowy, wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (machine learning). Realizacja projektu pozwoli spółce na zdywersyfikowanie oferty specjalistycznych usług biznesowych w zakresie kompleksowych wdrożeń systemów ratingowych i decyzyjnych, kierowanych głównie do instytucji finansowych.

Wartość projektu: 5 075 318,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 493 561, 41 PLN

Postępowania przetargowe:

archive SIWZ_1_2017_serwer_zakończone (1.21 MB)

archive SIWZ_2_2017_zestawy_zakończone (1.36 MB)

archive SIWZ_3_2017_algorytmy (1.09 MB)

pdf SIWZ_3_2017_algorytmy_odpowiedź (423 KB)

pdf rozstrzygnięcie_3_2017_algorytmy (145 KB)

Projekty zrealizowane ze środków UE

 

Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi

Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B poprzez budowę innowacyjnej aplikacji TalDesk2 przez Talex S.A.

Utworzenie nowoczesnego Data Center podniesieniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności Talex S.A.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln