ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Informacja o regulacjach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zmiana (wybór) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest dokonywana w Spółce w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z § 23. ust. 1. Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln