ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Rada Nadzorcza

 

Bogna Pilarczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

prof. dr hab Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Bogna Pilarczyk jest absolwentką Wydziału Handlowo-Towaroznawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. W 1974 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych, a w 1991 r. tytuł doktora habilitowanego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W czerwcu 2001 r. uzyskała tytuł profesora, a we wrześniu 2005 r. powołana została na stanowisko profesora zwyczajnego w poznańskiej Akademii Ekonomicznej.
Bogna Pilarczyk od 1970 r. związana jest z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Współpracuje z Wielkopolską Szkołą Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie kieruje działem Incompany Training oraz prowadzi zajęcia na studiach MBA, organizowanych we współpracy z Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku jest kierownikiem Katedry Strategii Marketingowych na AE w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się strategiami marketingowymi oraz komunikacją w biznesie.


Grzegorz Ganowicz

Członek Rady Nadzorczej

absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej

Grzegorz Ganowicz w latach 1983-92 był zatrudniony w Politechnice Poznańskiej. Od 1990 roku jest wspólnikiem firmy wydawniczej „Obserwator” Sp. z o.o. w Poznaniu, a w latach 1990-94 był członkiem zarządu tej spółki. Od 1992r. wspólnik spółki Perfekt Gaul i Wspólnicy Sp.J., odpowiedzialny za dział przygotowania do druku i druku publikacji zwartych i periodycznych.


Andrzej Kurc

Członek Rady Nadzorczej

absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej

Andrzej Kurc od września 1991 r. był zatrudniony w Talex Sp. z o.o. jako programista, a od sierpnia 1992 r. do maja 1998 r. pełnił w Talex Software Sp. z o.o. funkcję Prezesa Zarządu. Po przejęciu Talex Software Sp. z o.o. przez Talex S.A., od czerwca 1998 r. pracował kolejno na stanowiskach Dyrektora Działu Oprogramowania i Dyrektora Biura Projektów. Obecnie pracuje na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Projektów Strategicznych.


Marek Nawrocki

Członek Rady Nadzorczej

dr hab., profesor Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Marek Nawrocki jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale tym uzyskał w roku 1984 tytuł doktora, a następnie w 1991 roku tytuł doktora habilitowanego.
W latach 1978-80 pracował w Polskiej Akademii Nauk, a od roku 1980 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Marek Nawrocki jest profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2002 roku pełnił tam funkcję prodziekana, a w 2005 roku objął stanowisko dziekana tego wydziału.


Jacek Nowak

Członek Rady Nadzorczej

dr hab., profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Jacek Nowak od 1979 roku związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym. Jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na Wydziale tym uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a następnie doktora habilitowanego. W grudniu 2007 uzyskał tytuł naukowy profesora.
W 1987 i 1988 przebywał w USA w Cornell University na stypendium Fulbrighta a w 2003 roku na stypendium OECD. Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, a obecnie kieruje Zakładem Fermentacji i Biosyntezy. Jest organizatorem i koordynatorem anglojęzycznych, międzynarodowych studiów magisterskich na tym wydziale.


Żaden z członków Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności w rozumieniu postanowień dokumentu Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016. 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln