ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-08-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowy z cukrowniami koncernu Pfeifer und Langen

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 13 sierpnia 2001 r. umów z Cukrownią "Miejska Górka" S.A. z siedzibą w Miejskiej Górce, Cukrownią "Gostyń" S.A. z siedzibą w Gostyniu oraz Pfeifer und Langen Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu należącymi do koncernu Pfeifer und Langen.

Przedmiotem umów jest dostarczenie rozwiązań informatycznych o łącznej wartości netto stanowiącej równowartość w złotych polskich kwoty 130 tys. dolarów amerykańskich.

Umowy przewidują kary umowne w wysokości do 20% wartości umów. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln