ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-10-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu 25 października 2001 r. podpisała umowę z Usługi Audytorskie DGA sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Warszawska 39/41, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. 380. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 r. W latach ubiegłych Spółka korzystała z usług podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz sporządzania odnośnych fragmentów prospektu emisyjnego Spółki. O wyborze audytora zadecydowała Rada Nadzorcza Talex S.A.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln