ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-11-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Podpisanie umów z NARBUD sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka w dniu 22 listopada 2001 r. podpisała dwie umowy z NARBUD sp. z o.o. w Poznaniu. Przedmiotem umów są prace budowlane związane z uruchomieniem centrum logistyczno - magazynowego dla Spółki. Łączna wartość umów wynosi 420 tys. zł.

RRM par. 4 ust. 1 pkt. 3

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln