ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-12-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Realizacja umów znaczacych z PKO BP w okresie 12 miesięcy

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie zawartch umów obroty z PKO BP SA w Warszawie Oddział Regiomalny w Gdańsku wyniosły brutto 466,5 tys PLN. W dniu 20 lipca br. została podpisana umowa o jednostkowej największej wartości na dostawę rozwiązań informatycznych na kwotę brutto 109,7 tys. PLN.

RRM par. 4 ust. 1 pkt. 3

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln