ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2001-12-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z Królewska sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z Królewska sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych o łącznnej wartości netto 994,3 tys. PLN. Umowa przewiduje możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln