ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2005

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 16/2005: Uzyskanie certyfikatu zgodności z wymogami normy Bezpieczeństwa Zarządzania Informacją BS 7799:2002 21-06-2005
Raport bieżący nr 15/2005: Rejestracja zmiany Statutu Spółki 03-06-2005
Raport bieżący nr 13/2005: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 18 maja 2005 r. 19-05-2005
Raport bieżący nr 14/2005: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 19-05-2005
Raport bieżący nr 11/2005: Informacje dodatkowe do Raportu rocznego za 2004 rok. 10-05-2005
Raport bieżący nr 12/2005: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 18 maja 2005 r. 10-05-2005
Raport kwartalny SA-Q 05-05-2005
RAPORT BIEŻĄCY 29-04-2005
Raport bieżący nr 8/2005:Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 28 kwietnia 2005 r. 29-04-2005
Raport bieżący nr 9/2005:Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 29-04-2005
Raport bieżący nr 7/2005: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2005 r. 26-04-2005
Raport bieżący nr 6/2005: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r. 19-04-2005
Raport roczny SA-R 13-04-2005
Raport bieżący nr 5/2005: Zmiana terminu przekazanie Raportu rocznego (SA-R) 11-04-2005
Raport bieżący nr 4/2005: Informacja dla inwestorów 07-04-2005
Raport bieżący nr 3/2005: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2005 r. 01-04-2005
Raport bieżący nr 2/2005: Zmiana umowy znaczącej 31-03-2005
Raport kwartalny SA-Q 14-02-2005
Raport bieżący nr 1/2005: Terminy przekazywanie raportów okresowych 11-01-2005
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln