ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-01-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywanie raportów okresowych

Podstawa prawna: §69 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za rok 2005:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 5.05.2005
  • SA-Q2 4.08.2005
  • SA-Q3 4.11.2005
  • SA-Q4 14.02.2006

raport półroczny:

  • SA-P 30.09.2005

raport roczny:

  • SA-R 15.06.2006
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln