ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-04-07

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja dla inwestorów

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Treść raportu:

Z uwagi na zapytania ze strony inwestorów kierowane do Spółki oraz ze względu na spadek kursu akcji Spółki poprzedzony spekulacjami prasowymi dotyczącymi współpracy Spółki z Bankiem Zachodnim WBK S.A. i zamiarów Spółki w tym zakresie, Zarząd Spółki informuje, że:

  • Spółka współpracuje z WBK S.A. a następnie z BZ WBK S.A. nieprzerwanie od 1990 roku i jest zainteresowana kontynuowaniem tej współpracy ;
  • Spółka związana jest z BZ WBK S.A. wieloma kontraktami dotyczącymi różnych obszarów usług z zakresu IT ;
  • warunki poszczególnych kontraktów długoterminowych zawartych przez Spółkę z BZ WBK S.A. podlegają okresowym renegocjacjom przez strony, zapewniającym między innymi konkurencyjność oferty Spółki w stosunku do ofert innych podmiotów ;
  • Zarządowi Spółki nie są znane żadne fakty, które świadczyłyby o zamiarach BZ WBK S.A. zmierzających do rezygnacji z objętych aktualnie obowiązującymi kontraktami usług świadczonych przez Spółkę.
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln