ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-04-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazanie Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: §107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że dokonuje zmiany terminu (podanego w Raporcie bieżącym nr 1/2005) przekazania do publicznej wiadomości Raportu rocznego (SA-R). Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 kwietnia 2005 r.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln