ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-04-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 28 kwietnia 2005 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

  • Janusz Gocałek wykonujący prawa z 755.544 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji, dających 891.544 (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosów; tym samym 26,16% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich akcji spółki (tj. 3.000.092 akcje),
  • Jacek Klauziński wykonujący prawa z 755.544 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji, dających 891.544 (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosów; tym samym 26,16% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich akcji spółki (tj. 3.000.092 akcje),
  • Andrzej Rózga wykonujący prawa z 755.544 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji, dających 891.544 (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosów; tym samym 26,16% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich akcji spółki (tj. 3.000.092 akcje).
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln