ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-06-03

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, ze Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o postanowieniu sądu rejestrowego z dnia 30 maja br. w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2004 r. (Raport bieżący nr 13/2005)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln