ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-06-21

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie certyfikatu zgodności z wymogami normy Bezpieczeństwa Zarządzania Informacją BS 7799:2002

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonego w Spółce audytu,

Spółka uzyskała certyfikat zgodności z wymogami normy Bezpieczeństwa Zarządzania Informacją BS 7799:2002 opracowanej przez British Standards Institute.

Uzyskując certyfikację BS 7799 Spółka dołączyła do elitarnego grona firm posiadających, będące światowym standardem, potwierdzenie identyfikujące Spółkę jako bezpiecznego dostawcę usług oraz bezpiecznego partnera handlowego.

Jednocześnie, z uwagi na wygaśnięcie ważności posiadanego przez Spółkę od 2002 roku certyfikatu ISO 9001:2000 (Raport bieżący 13/2002), Spółka poddała się kolejnemu audytowi w tym zakresie i ponownie uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność stosowanego przez Spółkę Systemu Zarządzania Jakością z wymogami normy ISO 9001:2000.

Nowo uzyskane certyfikaty obejmują działalność Spółki w zakresie "projektowania, produkcji, dostarczania i integracji rozwiązań i technologii informatycznych, usług serwisowych, produkcji oprogramowania, outsourcingu w zakresie usług informatycznych oraz masowych wdrożeń systemów informatycznych".

Certyfikaty przyznane zostały Spółce na okres trzech lat przez SGS United Kingdom Ltd.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln