ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-06-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z IBM Polska sp. z o.o.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 RO - spełnienie lub nie warunku w znaczącej umowie

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniu 21 czerwca 2005 roku umowę z IBM Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Wartość netto umowy wynosi 16,1 mln złotych. Umowa nie przewiduje możliwości wyłączenia uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą zgodnie z przepisami RRM par. 2 ust. 1 pkt. 52 ppkt. a

Wartość umowy w tys. zł: 16 100,00

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln