ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-10-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Rozpoczęcie współpracy z Millenium Bank S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że spółka rozpoczęła współpracę z kolejnym dużym klientem z sektora finansowego - Bankiem Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Na podstawie zawartej w dniu 28 października br. umowy z Bankiem Millennium S.A., Spółka przystępuje do realizacji projektu migracji systemów informatycznych banku do nowej platformy systemowej. W ramach projektu TALEX S.A. będzie świadczyła dla banku usługi związane z koordynacją realizacji projektu, wymianą sprzętu komputerowego w jednostkach banku, instalacją i konfigurowaniem oprogramowania, prowadzeniem testów oraz wsparciem technicznym. Projekt realizowany będzie w centrali oraz wszystkich oddziałach banku.

Realizowany dla Banku Millennium S.A. projekt jest kolejnym, po projektach realizowanych dla Banku Zachodniego WBK S.A. oraz dla ING Banku Śląskiego S.A., przedsięwzięciem polegającym na kompleksowej wymianie sprzętu informatycznego i oprogramowania we wszystkich jednostkach terenowych największych krajowych instytucji finansowych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln