ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2005-12-01

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: zawarcie umowy z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2005 r. Spółka zawarła kolejną umowę z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych w siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja rozwiązań informatycznych w jednostkach zamawiającego oraz realizacja usług serwisowych. Łączna wartość netto umowy wynosi 1,1 mln złotych polskich.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln