ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2007

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 27/2007: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa 17-12-2007
Raport bieżący nr 26/2007: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 12-12-2007
Raport bieżący nr 25/2007: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 10-12-2007
Raport bieżący nr 24/2007: Uzyskanie zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. 29-11-2007
Raport bieżący nr 23/2007: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A 26-11-2007
Raport bieżący nr 22/2007: Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Edukacji Narodowej 22-11-2007
Raport kwartalny SA-Q 05-11-2007
Raport półroczny SA-P 01-10-2007
Raport bieżący nr 21/2007: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 29-08-2007
Raport kwartalny SA-Q 06-08-2007
Raport bieżący nr 19/2007: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 3 sierpnia 2007 r. 03-08-2007
Raport bieżący nr 20/2007: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 03-08-2007
Raport bieżący nr 18/2007: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki 01-08-2007
Raport bieżący nr 17/2007: Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 3 sierpnia 2007 r. 26-07-2007
Raport bieżący nr 16/2007: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 16-07-2007
Raport bieżący nr 15/2007: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 sierpnia 2007 r. 11-07-2007
Raport bieżący nr 14/2007: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 20-06-2007
Raport bieżący nr 13/2007: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki 15-06-2007
Raport bieżący nr 12/2007: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu - korekta (uzupełnienie) 15-05-2007
Raport bieżący nr 10/2007: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2007 r. 11-05-2007
Raport bieżący nr 11/2007: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 11-05-2007
Raport kwartalny SA-Q 07-05-2007
Raport bieżący nr 9/2007: Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Edukacji Narodowej 07-05-2007
Raport bieżący nr 8/2007: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2007 r. 30-04-2007
Raport roczny SA-R 26-04-2007
Raport bieżący nr 7/2007: Oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego 26-04-2007
Raport bieżący nr 6/2007 23-04-2007
Raport bieżący nr 5/2007: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2007 r. 04-04-2007
Raport bieżący nr 4/2007 15-03-2007
Raport kwartalny SA-Q 09-03-2007
Raport kwartalny SA-Q 14-02-2007
Raport bieżący nr 3/2007: Powołanie Członka Zarządu Spółki 08-02-2007
Raport bieżący nr 2/2007: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku 24-01-2007
Raport bieżący nr 1/2007: Terminy przekazywania raportów okresowych 16-01-2007
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln