ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-01-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za rok 2007:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 7.05.2007
  • SA-Q2 6.08.2007
  • SA-Q3 5.11.2007
  • SA-Q4 14.02.2008

raport półroczny:

  • SA-P 1.10.2007

raport roczny:

  • SA-R 16.06.2008
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln