ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-04-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Treść oświadczenie Spółki w załączonym pliku.

Załączniki:

pdf Dobre Praktyki Talex 2006 (174 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln