ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-04-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2007 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje - w załączonym pliku - projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2007 r. (Raport bieżący nr 5/2007).

Załączniki:

pdf Projekt uchwal WZA 2007 (117 KB)

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln