ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-07-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest realizacja, we wszystkich oddziałach banku, projektu migracji systemów informatycznych do nowej platformy. Łączna wartość umowy wynosi netto 1,8 mln złotych polskich.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln