ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-07-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 3 sierpnia 2007 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 3 sierpnia 2007 r. (Raport bieżący nr 15/2007):

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "TALEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2007 roku

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 3 - 6 Statutu "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu zatwierdza wybór na Członka Rady Nadzorczej __________________________, dokonany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr ___ powziętą na posiedzeniu Rady odbytym w dniu _____________ 2007 r."
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln