ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-08-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia br Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Poprawska i Kasztelan - Biegli Rewidenci (Nr KIBR 2791) Spółka Partnerska w Poznaniu, ul. Winklera 1, na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Talex S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2007 r.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 2791. W latach ubiegłych Spółka korzystała z usług podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln