ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2007-12-17

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2007 roku umowy zawartej pomiędzy konsorcjum firm, w skład którego wchodzą Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Koncept sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, reprezentowanym przez działającą na jego zlecenie Fundację "Fundusz Współpracy", Jednostkę Finansująco - Kontraktującą z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest budowa potencjału analitycznego administracji celnej, obejmująca w szczególności opracowanie i wdrożenie hurtowni danych Ari@dna dla Służby Celnej.

Łączna wartość zamówienia wynosi netto 3 mln złotych polskich.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln