ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

RB - rok 2008

Tytuł Opublikowano
Raport bieżący nr 32/2008: Umowa znacząca 31-12-2008
Raport bieżący nr 31/2008: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie drugiego okresu rozliczeniowego programu opcji menedżerskich 29-12-2008
Raport bieżący nr 30/2008 09-12-2008
Raport bieżący nr 29/2008: Zawarcie umowy z Netia S.A. 04-12-2008
Raport bieżący nr 28/2008: Umowa znacząca 25-11-2008
Raport bieżący nr 27/2008 24-11-2008
Raport bieżący nr 26/2008: Umowa znacząca 14-11-2008
Raport kwartalny SA-Q 04-11-2008
Raport półroczny SA-P 30-09-2008
Raport bieżący nr 25/2008: Zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej 30-09-2008
Raport kwartalny SA-Q 04-08-2008
Raport bieżący nr 24/2008: Zmiana umowy znaczącej 24-07-2008
Raport bieżący nr 23/2008: Zawarcie umowy z Alior Bank S.A. 14-07-2008
Raport bieżący nr 22/2008: Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami z grupy kapitałowej PZU 01-07-2008
Raport bieżący nr 21/2008: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki 24-06-2008
Raport bieżący nr 19/2008:Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 23-06-2008
Raport bieżący nr 20/2008; Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 23-06-2008
Raport bieżący nr 18/2008 17-06-2008
Raport bieżący nr 17/2008: Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta 16-06-2008
Raport bieżący nr 16/2008: Przyjęcie regulaminu opcji menadżerskich 29-05-2008
Raport bieżący nr 15/2008: Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Obrony Narodowej 26-05-2008
Raport kwartalny SA-Q 05-05-2008
Raport bieżący nr 12/2008: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 22 kwietnia 2008 r. 22-04-2008
Raport bieżący nr 13/2008: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 22-04-2008
Raport bieżący nr 14/2008: Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki 22-04-2008
Raport bieżący nr 11/2008: Zawarcie umowy na dostawy rozwiązań informatycznych 18-04-2008
Raport bieżący nr 9/2008: Sprostowanie pomyłki pisarskiej w Raporcie rocznym (SA-R) 08-04-2008
Raport bieżący nr 10/2008: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 22 kwietnia 2008 r. 08-04-2008
Raport roczny SA-R 07-04-2008
Raport bieżący nr 8/2008: Raport dotyczący stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego 07-04-2008
Raport bieżący nr 7/2008: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) 03-04-2008
Raport kwartalny SA-Q 27-03-2008
Raport kwartalny SA-Q 27-03-2008
Raport bieżący nr 5/2008: Informacja o przekazaniu skorygowanego Raportu kwartalnego SA-Q4 2007 27-03-2008
Raport bieżący nr 6/2008: Zawarcie umowy znaczącej z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. 27-03-2008
Raport bieżący nr 4/2008: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r. 25-03-2008
Raport bieżący nr 3/2008: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 18-01-2008
Raport bieżący nr 1/2008: Terminy przekazywania raportów okresowych 15-01-2008
Raport bieżący nr 2/2008: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. 15-01-2008
Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln